Eesti Etendusasutuste Liit

MTÜ Eesti Etendusasutuste Liit / EETEAL on tööandjate ühendus, mis esindab 19 Eesti teatrit. EETEAL on Eesti Teatrijuhtide Liidu (asutatud 1991) mantlipärija – 6. veebruaril…

Eesti Rahva Muuseum

Eesti Rahva Muuseum on etnoloogilise suunaga kultuuriloomuuseum, mille eesmärk on kajastada igapäevaelu, kultuuri kui elamise viisi ja laadi, arvestades selle ajalist, ruumilist ja sotsiaalset mitmekesisust.…

Haapsalu Kultuurikeskus

Haapsalu rahvamaja saamise lugu on pisut rohkem kui 100 aastat pikk. Alates 1895. aastast, mil asutati karskusselts Kungla, oli rahvamaja ehitus pool sajandit päevakorras, ometi…

Eesti Kirjanike Liit

Eesti Kirjanikkude Liit kui kirjanike ja kriitikute kutseühing asutati 8. oktoobril 1922 Tallinna Raekojas. Liikmeid oli tollal 33 ja see arv kasvas aastaks 1940 kahekümne…

Luunja vald

Luunja vald on Tartumaa idaosas paiknev kiiresti arenev omavalitsus. Emajõe põhjakaldal asuv, Tartu linnast Emajõe Suursooni ulatuv vald on väga eripalgeline, hõlmates nii moodsaid elamualasid…

Eesti Teatriliit

Eesti Teatriliit on kutseliste teatritegelaste liite, ühendusi, seltse jne koondav katusorganisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on Eesti teatrikultuuri hoidmine, arendamine ja väärtustamine, selle tähtsuse teadvustamine, samuti…